Druga sednica Nadzornog odbora IPARD – IPARD se očekuje u 2018-toj

Dana 03. oktobra održana je Druga sednica IPARD Nadzornog odbora, na kome predsednica Ivana Stefanović Ristin učestvuje ispred Nacionalne LEADER Mreže kao član Odbora sa pravom glasa. Plan nacionalnih institucija je da posalju novi zahtev za akreditaciju do sredine oktobra, kako bi eventualno Komisija mogla da da zeleno svetlo početkom naredne, 2018-te, godine.

Pomoćnik Ministra Zoran Janjatović otvorio je sednicu i najavio dolazak DG AGRI revizije u Novembru 2017-te god.

Državni sekretar Željko Radošević rekao je da Ministar poljoprivrede očekuje da paket za akreditaciju bude predat EK u dogovorenom roku. Pokazatelj spremnosti institucija je stepen iskorišćenja u početnom periodu. Gdin Radošević je istakao da su članovi Nadzornog odbora izuzetno značajni u procesu.

Jelena Stojović, državni sekretar u Ministarstvu Finansija, izjavila je da su pripreme za akreditaciju u finalnoj fazi, i to: unapređen je zakonski okvir, kapacitet (broj i znanja) ljudi u Agenciji. Srbija radi na korekcijama koje je Audit Authority Evropske komisije dao kao povrratnu informaciju na osnovu revizorske posete sprovedene u avgustu ove godine. Gdja Stojović rekla je da je njihov plan da finalizuju ispravke do sredine Oktobra, i da tada pošalju Komisiji paket na odobrenje, kako bi eventualno Komisija mogla da da zeleno svetlo početkom naredne, 2018-te, godine.

Liam Breslin, rukovodilac jedinice za pretpristupnu pomoć u DG AGRI, rekao je da on očekuje da će, kada u novembru revizorska misija ponovo dodje u Srbiju, dati zeleno svetlo. Ali, nikad se ne zna sa revizorima. U ovom, pozitivnom scenariju, moguće je da Srbija u januaru 2018-te raspiše prve konkurse za IPARD. Proces nije lak, i potrebno je strpljenje, ali će pozitivne promene biti veoma vidljive jednom kada IPARD krene u Srbiji.

Gdja Anna Nowak Wood je istakla da bi Komisija cenila da u rad Nadzornog odbora budu više uključeni predstavnici potencijalnih korisnika (farmera, proizvođača) umesto tolikog broja javne administracije kao što je u sadašnjem sazivu slučaj.

Pomoćnik ministra Dušan Brajković prezentovao je nalaze revizije i trenutno stanje, istakavši da očekuje da se i preostali nalaze revizije adresiraju u što kraćem roku.

G. Janjatović predstavio je napredak u odnosu na nalaze revizora, koji se odnose na sledeće: usvajanje i objavljivanje Pravilnika za Mere 1 i 3, revizija menadžmenta IT sistema, priprema preduslova za jačanje kapaciteta Ministarstva po pitanju interne revizije.

Direktor Uprave za agrarna plaćanja, g. Žarko Radat, predstavio je iz ugla Uprave koji napredak je učinjen u odnosu na blokirajuće nalaze koji su prethodno dati od strane revizije. Dva nalaza su, po rečima g. Radata, bila najteža: zakonodavni okvir i broj zaposlenih, uključujući i njihovu obuku. I taj broj od 84 novozaposlenih je dovoljan da se ispoštuje workload koji je očekivan, rekao je g. Radat.

Na pitanje Ivane Stefanović Ristin, kako će Upravljačka struktura premostiti veliki nedostatak koji se javlja pošto se Mera tehničke pomoći ne akredituje, g. Janjatović obrazložio je da je svestan situacije, ali da Ministarstvo ima plan kako da premosti ove nedostatke kroz druge donacije i programe. Za Leader meru je g. Janjatović najavio da u 2018-toj Ministarstvo iz nacionalnog programa raspisuje konkurs za dopune postojećih i izrade novih Strategija lokalnog ruralnog razvoja, a u ovoj godini informisanje u 7 regionalno organizovanih radionica.

Pitanje Ivane Stefanović Ristin da se pojasni šta su koraci od momenta kada EK da «zeleno svetlo», tj. kada Finansijski sporazum bude potpisan, pa do momenta raspisivanja prvog konkursa, obrazložio je g. Dušan Brajković, rekavši da će nakon revizije u novembru biti moguće proceniti kada treba da bude raspisan Konkurs. Teoretski, moguće je objaviti poziv i pre potpisivanja Finansijskog sporazuma (ali ne i postupanje Uprave za agrarna plaćanja). 

Recent & Next Events

 • 3rd Meeteng NKEU
  27 Apr 10:00
 • N1.1. LAGs/Members Strategy and Action Planning WS
  Workshop

  N1.1. LAGs/Members Strategy and Action Planning WS

  11 Nov 09:30
 • I1.1. A Research ELARD
  Research

  I1.1. A Research ELARD

  16 Nov 09:30
 • N1.2. and N.2.2. LAGs/NLN Board Development WS
  Workshop

  N1.2. and N.2.2. LAGs/NLN Board Development WS

  24 Nov 09:30
 • I1.3. MGO Major Grants Operation
  Meeting

  I1.3. MGO Major Grants Operation

  26 Nov 11:30
 • I1.1. A Research REDR
  Research

  I1.1. A Research REDR

  30 Nov 09:30
 • I1.1. A Research AEIDL
  Research

  I1.1. A Research AEIDL

  11 Dec 09:30
 • I1.1. B Policy: LAGs Serbia Report
  Meeting

  I1.1. B Policy: LAGs Serbia Report

  19 Dec 09:30
 • N1.3. and N.2.3. LAGs/NLN Fundraising WS
  Workshop

  N1.3. and N.2.3. LAGs/NLN Fundraising WS

  22 Dec 09:30
 • I1.2. Names: Board Development Strategy
  Meeting

  I1.2. Names: Board Development Strategy

  20 Jan 09:30
 • Planning Meeting 02 WP S BUILDING SECTOR SUPPORT STRUCTURES
  Meeting

  Planning Meeting 02 WP S BUILDING SECTOR SUPPORT STRUCTURES

  26 Jan 11:00
 • I1.3. AFO Annual Funds Office meeting
  Meeting

  I1.3. AFO Annual Funds Office meeting

  09 Feb 11:00
 • I1.3. CPO Corporate Partnerships meeting
  Meeting

  I1.3. CPO Corporate Partnerships meeting

  09 Feb 14:00
 • S.1. Seminar on PAM
  Seminar

  S.1. Seminar on PAM

  16 Feb 11:00
 • S.2. IPARD Oversight Report
  Meeting

  S.2. IPARD Oversight Report

  29 Mar 11:00
 • S.2. Conference on Policy Oversight
  Conference

  S.2. Conference on Policy Oversight

  05 Apr 10:00
 • S.3. Conference on Building Bridges to Business Sector
  Conference

  S.3. Conference on Building Bridges to Business Sector

  25 May 11:00
 • S.4. EVPA Conference
  Conference

  S.4. EVPA Conference

  16 Jun 11:00
 • ELARD Elections for Presidency 2016+
  25 Nov 11:00
 • EVPA Annual Conference 2015
  1 & 2 Dec 11:00