• 01
  • 02

Vizija nam je da budemo sredina zadovoljnih poljoprivrednika, očuvane prirode sa samosvesnim i odgovornim
stanovnicima, 
koji su zdravi, obrazovani, duhovno ispunjeni, svesni svojih korena i značaja očuvanja tradicije i kulturne baštine.

O nama

Lokalna strategija ruralnog razvoja (u daljem tekstu LSRR) ''Podbrdska oaza'' je nastala kao logičan i planiran sled aktivnosti nakon zvanične verifikacije Strategije ruralnog razvoja podbrdskih sela opštine Vršac 2011. godine. Sama inicijativa za formiranje partnerstva je nastala tokom projekta "LEADER inicijativa u Srbiji" i tako ubrzao aktivnosti formiranja partnerstva i izrade strateškog dokumenta. Razlog za formiranje partnerstva posvećenog razvoju specifično ove teritorije je prvenstveno inicijativa "odozdo nagore" od stanovništva određenih područja teritorije partnerstva kao i prethodne aktivnosti i međusektorska saradnja koja se bave različitim aspektima razvoja ovog područija. Prethodni projekti koji su povezivali lokalne aktere ove teritorije su počeli aktivnostima "Mreže za ruralni razvoj" koje su u velikoj meri bile usmerene na ovo područje u periodu od 2007. do 2011. godine. Krajem 2010. i početkom 2011. godine kroz niz aktivnosti podržanih od strane Zajedničkog programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) ''Odživi turizam u funkciji ruralnog razvoja'' nastalo je nekoliko strateških dokumenata koji posebno izdvajaju prostor Vršačkih planina kao područje od strateškog značaja za razvoj ruralnog turizma. Tokom ovih aktivnosti došlo je do saradnje i umrežavanja ljudi i institucija sa ovog prostora koja se kasnije nastavila kroz projekat Lokalne strategije ruralnog razvoja u 4 opštine sa ove teritorije. Bez obzira na različite vrste pomenute procedure i zvanične saradnje potreba za razvojem podvršačkih planina je nastala kao odgovor na ruralne potrebe stanovništva koje naseljava ovo područje .
U periodu od juna do odtobra 2012. godine obavljen je najveći broj aktivnosti usmerene na priznavanju partnerstva ''Podbrdska'' oaza od strane projkta "LEADER inicijativa u Srbiji".

Resursi ruralnog područja partnerstva ''Podbrdska oaza'' predstavljaju dobru osnovu za ukupni materijalni i društveni razvoj njihovih zajednica, koji će primenom dobrih odluka za njihov razvoj omogućiti da ovaj region postane još privlačniji za posetioce i investitore, kao i ugodno mesto za život, rad i boravak njegovih stanovnika LSRR-a partnerstva 'Podbrdska oaza'' polazi od pretpostavke da su za tu namenu potrebe radikalne promene.
U razvoju teritorijalnog  prostora, koje zahtevaju bitno poboljšanje uslova za rad i život stanovništva na ovom prostoru.Ovo se i prepoznalo kod lokalnog stanovništva kao osnovna potreba njih samih, njihova vizija, kakav žele svoje  život i okruženje.Na osnovu njihovih želja  i analiza određeni su ciljevi i prioriteti same izrade LSRR-a razvoja partnerstva ''Podbrdska oaza''.

Strateški ciljevi razvoja partnerstva ''Podbrdska oaza'' doprinose ostvarenju definisane vizije razvoja. Ciljevi omogućuju stavljanje resursa regiona u funkciju održivog razvoja.
 Demografsko pražnjenje, zaostajanje u ekonomskoj razvijenosti i nedovoljno diversifikovana ekonomska struktura područja, uslovili su marginalizaciju ove teritorije, ovakvo stanje stanovnici žele da  promene  a saglasno viziji, definisani su prioriteti LSRR-a, strateški i specifični ciljevi razvoja partnerstva ''Podbrdska oaza''.
 Strateški koncept je razvijen na osnovu proaktivnog pristupa ekonomske i društvene integracije teritorije partnerstva ''Podbrdska oaza'' i  realističnog pristupa pri određivanju prioriteta razvoja teritorije.

Are you looking for the best website template for your web project? Look no further as you are already in the right place! In our website templates section you will find tons of beautiful designs - for any kind of business and of any style. You are in a unique place - join us today BIGtheme NET