Download Free Premium Joomla 3 Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net
  • 01
  • Raindrops

O nama

Posle obuke predstavnika sela koji je održao Fond Evropski poslovi tokom marta 2011 i aprila 2012 u Botošu, inicirano je osnivanje LAG-a Gornji Tamiš i formirana je grupa za izradu LSRR.
Grupa za planiranje LSRR prvo je pokrenula izradu ID karta sela Botoš, B. Despotovac, Lazarevo, Zlatica, Sutjeska, Neuzina, Jarkovac, Ban. Dubica, Boka, Konaka, Jaša Tomić i definisala smernice za iradu LSRR-a,
Kako bi se praktično upoznali o procesima planiranja izabrana grupa za izradu LSRR LAG-a Gornji Tamiš je bila oktobra 2011 u poseti LAG-u DESKA u Mađarskoj i novembra 2012 i u posetu u LAG-u Zasavje u Sloveniji.  
Po dolasku iz Mađarske grupa za planiranje je na svom satsanku održanom 25. 11. 2011 godine usvojila akcioni plan rada za 2012 godinu.

Na sastanku je definisano i da LSRR treba da omogući planiranje kako bi se ostvario ubrzani razvoj lokalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, mikro prerađivačkih preduzeća, preduzetničkih radnji, zadruga i udruženja građana u  Botošu, B. Despotovcu, Lazarevu, Zlatici, Sutjesci, Neuzini, Jarkovcu, Ban. Dubici, Boki, Konaku i Jaši Tomić i zadržavanje starih i otvoranje novih radna mesta.    
Takođe je na sastanku definisano i da LSRR  treba da odredi jasan okvir za buduće infrastrukturne investicije, kako javne, tako i privatne, i treba da definiše jasne smernice za koordinaciju između lokalnog poslovnog, političkog i nevladinog sektora.

Na kraju sastanka definisan je stav da LSRR treba da bude utemeljena na četiri principa za obnovu lokalne seoske ruralne ekonomije i to:
• Sprečavanje rasipanja resursa i odlazak mladih u druga sela opštine i gradove;
• Razvoj postojećih lokalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, mikro prerađivačkih preduzeća, preduzetničkih radnji, zadruga i udruženja građana;
• Pomoć u osnivanju i u prve tri godine rada novo registrovanim lokalnim porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima, mikro preduzećima, preduzetničkim radnjama koje vode mladi i koja se kao osnovna delatnost bave poljoprivredom i preradom poljoprivrednih proizvoda i eko i etno turizmom;
• Privlačenje direktnih investicija za razvoj prehrambeno prerađivačke industrije na tritoriji gde se nalaze sela Botoš , B. Despotovac, Lazarevo, Zlatica, Sutjeska, Neuzina, Jarkovac, Ban. Dubica, Boka, Konak i Jaša Tomić .

 

Podržano od strane:

                                                                                    noremb   grb cyr